Thoi-trang-va-thiet-ke

Thời trang đối đầu thiết kế

Tại bảo tàng V&A, đã có 2 cuộc trưng bày thời trang. Vợ tôi muốn coi 1 cuộc, còn tôi chỉ muốn xem cuộc khác. Nên chúng tôi đồng thuận thế này, vì tất cả chúng tôi đều đã từng học trường nghệ thuật (cả con trai và con gái tôi đều vậy). Vợ tôi …

Thời trang đối đầu thiết kế Read More »