Hanh-dong-thieu-suy-nghi

Hành động thiếu suy nghĩ

Con trai gửi tôi đọc 1 bài báo và nói: “Cái này hơi đen tối một chút đó ba. Nhưng ba hãy coi và nói xem mình nghĩ gì nhé!”. Tôi đọc nó. Và nó đen tối thật. Nó viết về thực trạng tai nạn giao thông chuyển biến thành vụ giết người thế nào …

Hành động thiếu suy nghĩ Read More »