Cach-theo-doi-1-nut-duoc-bam-bang-Google-Tag-Manager

Cách theo dõi 1 nút được click – bấm bằng Google Tag Manager

Đã có 1 thời gian dài tôi vẫn luôn nghĩ Google Tag Manager là công cụ dễ dùng nhưng nửa vời – vì chỉ có thể theo dõi được các sự kiện chuyển đổi như đặt hàng thành công nếu có sự thay đổi về URL. Nhưng xin hãy tha thứ cho sự ngu dốt …

Cách theo dõi 1 nút được click – bấm bằng Google Tag Manager Read More »