Month: October 2019

Ton-tai-hay-khong-ton-tai

Tồn tại hay không tồn tại?

Chúng ta đều lo lắng về những lời chỉ trích: người khác nghĩ gì về những thành quả (tác phẩm, công việc,…) (nguyên văn: “work”) của ta nhỉ? Đây là chuyện rất bình thường. Nhưng không có nghĩa là để nó làm ảnh hưởng tới chúng ta. Với tôi, những tay chỉ trích chỉ như …

Tồn tại hay không tồn tại? Read More »