Year: 2019

Xuyen-tac-thong-tin-chinh-tri

Xuyên tạc thông tin chính trị

Bài viết này trần thuật lại 1 sự kiện phân biệt chủng tộc khủng khiếp nhất đã diễn ra tại Mỹ với người Ý nhập cư. Cùng với đó là trích dẫn nguyên văn gồm rất nhiều câu ghép phức tạp nên chất lượng dịch thuật không được đảm bảo. Mọi người cân nhắc trước …

Xuyên tạc thông tin chính trị Read More »

Ton-tai-hay-khong-ton-tai

Tồn tại hay không tồn tại?

Chúng ta đều lo lắng về những lời chỉ trích: người khác nghĩ gì về những thành quả (tác phẩm, công việc,…) (nguyên văn: “work”) của ta nhỉ? Đây là chuyện rất bình thường. Nhưng không có nghĩa là để nó làm ảnh hưởng tới chúng ta. Với tôi, những tay chỉ trích chỉ như …

Tồn tại hay không tồn tại? Read More »